Sluit website direct

menu

Wie zijn wij

Terug

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling is dit echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid gestart. Veilig Thuis biedt ondersteuning en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Achter een melding schuilt vaak een complexe situatie. Met de oprichting van Veilig Thuis is er meer samenhang in de aanpak van alle vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Wat doet Veilig Thuis?
Deskundig advies of ondersteuning kan nodig zijn om de veiligheid te herstellen. Veilig thuis draagt zorg voor bescherming van volwassenen en kinderen in afhankelijkheidssituaties.

De eerste stap naar een oplossing is er over praten. Als je belt, neemt een professional bij Veilig Thuis de tijd om naar je verhaal te luisteren en samen te zoeken naar een oplossing. Vaak is advies genoeg, soms is het verstandig om hulpverlening in te schakelen. Veilig Thuis werkt nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners.

Als het nodig is, stellen wij duidelijke grenzen om een veilige leefomgeving te organiseren. Soms is een onderzoek nodig om meer informatie te krijgen. Ook in een onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan doen we onderzoek zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn.

Wie zijn wij?
De professionals bij Veilig Thuis hebben veel ervaring met het bieden van ondersteuning om de veiligheid te herstellen. Als het nodig is, zijn we slagvaardig en snel. We gaan naar de mensen toe, luisteren en horen alle gezinsleden en maken een plan van aanpak. Bij de aanpak van kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld, zijn vaak meerdere zorg- en of hulpverleners betrokken. Veilig Thuis zorgt ervoor dat dit netwerk van professionals goed functioneert. Veilig Thuis houdt overzicht en zorgt voor een goede afstemming tussen de professionals. We houden in de gaten of de afspraken tussen de ketenpartners goed verlopen, zien dwarsverbanden, signaleren knelpunten en brengt partijen bij elkaar. Kortom: Veilig Thuis is hét aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij het stoppen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld in de regio Zuid- Holland Zuid. Samen met de betrokkenen bekijken wij wat nodig is om het geweld te stoppen en de veiligheid te herstellen.

Klachten
Veilig Thuis doet haar best om het werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u zich niet correct behandeld voelt. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een hulpverlener niet zorgvuldig is omgegaan met persoonlijke gegevens of omdat er in uw ogen onvoldoende met u is gecommuniceerd.

Als u ergens ontevreden over bent of wanneer u zich niet goed behandeld voelt, dan kunt u dit eerst bespreken met de betreffende medewerker. Het bespreekbaar maken van de situatie, leidt vaak al tot een oplossing.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de leidinggevende. De leidinggevende zal  zich inzetten om samen met u en de medewerker tot een oplossing te komen.
Als u ontevreden blijft over de manier waarop er met uw klacht wordt omgegaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie.
Voor de procedure en verdere informatie verwijst Veilig Thuis u naar de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Wanneer u ondersteuning wilt bij het indienen van een klacht of u wilt een vertrouwenspersoon spreken dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): www.akj.nl. Het AKJ ondersteunt niet alleen jeugdigen. Ook volwassenen kunnen bij het AKJ terecht voor ondersteuning. 
 

Een Veilig Thuis, dat doen we samen!

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: