Sluit website direct

menu

Ouderenmishandeling

Terug

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) ouderenmishandeling. De professionals van Veilig Thuis ZHZ zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van Huiselijk Geweld met betrokkenen en professionals. Vanuit haar expertrol adviseert Veilig Thuis ZHZ professionals die vragen hebben over de aanpak van ouderenmishandeling. Samen met u willen we de taboesfeer doorbreken en ouderenmishandeling bespreekbaar maken. We werken nauw samen met andere professionals die bij de oudere betrokken zijn.

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: