Sluit website direct

menu

Huiselijk geweld

Terug

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) huiselijk geweld. De professionals van Veilig Thuis ZHZ zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van huiselijk geweld met betrokkenen en professionals. Vanuit haar expertrol adviseert Veilig Thuis ZHZ professionals die vragen hebben over de aanpak van huiselijk geweld. Naast fysiek en- of verbaal geweld geldt dit ook voor eerwraak, vechtscheidingen, huwelijksdwang, genitale verminking of loverboyproblematiek.

Veilig Thuis ZHZ verzorgt de intake voor crisisopvang van huiselijk geweld en heeft de regie bij het tijdelijk huisverbod. We werken nauw samen met andere professionals die zijn betrokken bij de aanpak van Huiselijk Geweld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: