Sluit website direct

menu

Voor professionals

Terug

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij situaties van (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Onze medewerkers zijn getraind in het bespreken van zorgelijke signalen met betrokkenen. 

Veilig Thuis werkt nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners. Vanuit haar expertrol richt Veilig Thuis zich op preventie en scholing van professionals van andere organisaties. Bij de aanpak van kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld, zijn vaak meerdere zorg- of hulpverleners betrokken. Veilig Thuis zorgt ervoor dat dit netwerk van professionals goed functioneert. Veilig Thuis houdt overzicht en zorgt voor een goede afstemming tussen de professionals. We houden in de gaten of de afspraken tussen de partners goed verlopen, zien dwarsverbanden, signaleren knelpunten en brengt partijen bij elkaar. 

 

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: