Sluit website direct

menu

Ouderen

Terug

Verwaarlozing, fysiek of psychisch geweld, seksueel en financieel misbruik zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling. Niet al deze vormen van mishandeling zijn van buiten te zien. Dat maakt het voor mensen om het slachtoffer heen soms lastig om in actie te komen.
Maar als bij een oudere kostbare spullen verdwijnen, als iemand opeens niet meer naar de kapper gaat terwijl hij of zij er normaal altijd erg verzorgd uitzag, of als een ouder echtpaar opeens de huur niet meer kan betalen, zijn dat wel signalen die u misschien toch ziet. Signalen die u bespreekbaar kunt maken met het sociaal team in uw gemeente, met uw huisarts, of met Veilig Thuis.

Financieel misbruik stoppen we samen
Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. Ruim 30.000 ouderen zijn hiervan jaarlijks het slachtoffer. Bijvoorbeeld doordat iemand bij het boodschappen doen ook de eigen boodschappen afrekent met de bankpas van de oudere of eigendommen meeneemt. Bijna altijd is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie en dat maakt het onderwerp moeilijk bespreekbaar.

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) ouderenmishandeling. We zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van ouderenmishandeling met betrokkenen en professionals. De professionals bij Veilig Thuis werken nauw samen met andere professionals die bij de oudere betrokken zijn. Samen met u willen we de taboesfeer doorbreken en ouderenmishandeling bespreekbaar maken.

Filmpjes over financieel misbruik van ouderen
In een serie korte TV-interviews met verschillende betrokken beroepskrachten zijn de aspecten van financieel misbruik van ouderen onder de aandacht gebracht.
De TV-interviews zijn hier terug te zien: wat is financieel misbruik, de signalen van financieel misbruik, stappen die u kunt zetten en het voorkomen van financieel misbruik .

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: