Sluit website direct

menu

kindermishandeling

Terug

In dit gezin ging het eerst heel anders...

Bijna alle ouders willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Lichamelijk geweld tegen kinderen en seksueel misbruik is kindermishandeling. Opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld is schadelijk voor een kind.  

Bij Veilig Thuis kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) kindermishandeling. We zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van kindermishandeling met kinderen, betrokkenen en professionals. Door middel van de Meldcode en de Kindcheck werken professionals nauw samen met iedereen die bij het gezin betrokken is.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: